RODO i polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Akademia Pingponga Leszek Kucharski z siedzibą w Gdyni na ul. Makuszyńskiego 17f/5

Dane kontaktowe: mail: pingpong@kucharskileszek.pl, tel. 503016708

              

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  • przygotowania i przeprowadzenia obozów letnich,
  • umożliwienia dokonania zgłoszenia, płatności,
  • obsługi reklamacji w momencie jej złożenia,
  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną,
  • kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy,
  • podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa,
  • zamieszczanie ofert oraz przygotowanie działań marketingowych.

 

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (YouTube, facebook, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na informowaniu o własnej działalności.

 

Pliki Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Ponadto, podczas korzystania z Serwisu, na urządzeniu końcowym Użytkownika może zostać pozostawiony przez facebook, Inc. plik o nazwie „fr”. Jest to podstawowy plik cookie wykorzystywany w reklamach na portalu społecznościowym facebook, stosowany do wyświetlania, pomiaru skuteczności i poprawy adekwatności reklam. Jest on pozostawiany w związku z wykorzystywaniem w Serwisie wtyczek facebooka. Szczegółowe informacje o tym pliku są dostępne pod adresem www facebook.com/policies/cookie/ – otwiera się w nowym oknie , pod linkiem „pliki cookie”, znajdującym się w części zatytułowanej „Dlaczego używamy plików cookie?”. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Kategorię danych i konsekwencje ich braku

Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

  • adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia
  • nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury Vat

Konsekwencją braku podania danych jest niemożliwość  wykonania usługi  i realizacji zadań . W celach podatkowych lub rachunkowych możemy zwrócić się z prośbą o podanie innych danych w tym numeru konta bankowego. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy.

Prawo sprzeciwu możesz wykorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania są przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zadania ( kierownikowi wypoczynku, opiekunom, instytucjom kontrolującym wypoczynek )

 

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy , a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celach podatkowych i rachunkowych dane osobowe przetwarzane są przez okres, którym zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych i dokumentów przez wymogi prawne.

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku i mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach.