RODO i polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe jest Akademia Pingponga Leszek Kucharski z siedzibą w Gdyni na ul. Makuszyńskiego 17f/5

Dane kontaktowe: mail: pingpong@kucharskileszek.pl, tel. 503016708

              

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  • Przygotowania i przeprowadzenia obozów letnich
  • umożliwienia dokonania zgłoszenia, płatności
  • obsługi reklamacji w momencie jej złożenia
  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które są do nas kierowane poprzez na przykład formularz kontaktowy dostępny na stronie, drogą mailową oraz telefoniczną
  • kontaktowania się z Klientem w celu prawidłowego wykonania umowy
  • podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa
  • zamieszczanie ofert oraz przygotowanie działań marketingowych

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdym momencie. Dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Kategorię danych i konsekwencje ich braku

Podanie następujących danych jest wymogiem koniecznym do świadczenia umowy oraz korzystania z usług:

  • adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz data urodzenia
  • nazwa firmy i numer NIP w chwili żądania wystawienia faktury Vat

Konsekwencją braku podania danych jest niemożliwość  wykonania usługi  i realizacji zadań . W celach podatkowych lub rachunkowych możemy zwrócić się z prośbą o podanie innych danych w tym numeru konta bankowego. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia, czyli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowy.

Prawo sprzeciwu możesz wykorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania są przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zadania ( kierownikowi wypoczynku, opiekunom, instytucjom kontrolującym wypoczynek )

 

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy , a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celach podatkowych i rachunkowych dane osobowe przetwarzane są przez okres, którym zobowiązani jesteśmy do przechowywania danych i dokumentów przez wymogi prawne.

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku i mogą ulec zmianie związku ze zmianami w przepisach.